Priser

Når du ønsker at oprette et testamente, beder vi dig aftale tid for et møde. På mødet gennemgår vi sammen dine familie- og arveforhold. Vi orienterer om arvelovens regler, om dine muligheder for at bestemme arvens fordeling ved testamente mv. Vi vil også drøfte, hvorledes der bør forholdes med eventuelle pensioner i tilfælde af dødsfald, samt andre forhold, der er relevante med netop dine familierelationer og ønsker om fordeling af arv.

Derefter sendes udkast til testamente til dig til gennemlæsning og eventuelle rettelser. Når testamentet er, som du ønsker det, aftaler vi et tidspunkt for underskrift hos notaren på dommerkontoret, hvor du møder sammen med advokaten for at underskrive testamentet.

Når testamentet har fået påtegning af notaren og er gældende, sender vi det til dig med vores regning for rådgivning, udfærdigelse og ekspedition af testamentet.

Ønsker du at oprette ægtepagt, holder vi helt tilsvarende først et møde, hvorefter vi sender udkast til ægtepagt til gennemlæsning. Når ægtepagten er, som du ønsker den, sørger vi for, at den bliver tinglyst i personbogen. Når ægtepagten er ekspederet og tinglyst, sender vi den til dig med en udskrift fra tinglysningen.

Vi tager som udgangspunkt for oprettelse af testamente/ægtepagt og rådgivning i forbindelse dermed:

Testamente:   5.000 kr. (4.000,00 + moms)
Ægtepagt:   5.000 kr. (4.000,00 + moms)
Begge:   8.750 kr. (7.000,00 + moms)
Børnetestamente:   2.250 kr. (1.800,00 + moms)


Et testamente skal underskrives hos notar, hvilket koster et gebyr på 300 kr.
En ægtepagt skal tinglyses, hvilket koster en tinglysningsafgift på 1.750 kr.

Vores priser er alene vejledende – ved meget enkle eller mere komplicerede dokumenter kan prisen variere.

F.eks. er prisen for oprettelse af ægtepagt om, at pensioner skal være fælleseje, typisk lavere end den ovenfor angivne.

Relaterede artikler

> Sæt pris på din advokat

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Bet JensenBet Jensen
Juridisk sagsbehandler
bje@selandiaadvokater.dk
5948 0025