Priser

Når vi beskæftiger os med bolighandler og skøder, tilbyder vi mere end blot at skrive skødet. Hos os kan du også få individuel rådgivning om, hvorledes dine øvrige forhold påvirkes af din bolighandel, herunder om der i forbindelse med handlen bør oprettes samejeoverenskomst, om betydningen af at en eller flere personer registreres som ejere af en ejendom, om det samtidig bør overvejes at oprette testamente m.m.

Ekspedition af dit køb af bolig, hvor vi udfærdiger papirer i forbindelse med handlen og ekspederer disse, herunder sørger for tinglysning af skøde mv., udarbejder refusionsopgørelse og berigtiger handlen – dvs. laver alt papirarbejdet, men uden rådgivning:

8.125,- kr. (6.500,- + moms)

Ønskes tillige en forudgående gennemgang af købsaftalen, tilstandsrapporten, tinglyste servitutter m.m., dvs. en juridisk vurdering af handlen og rådgivning om denne, andrager den samlede pris

12.500,- kr. (10.000,- + moms)

 

Relaterede artikler

> Sæt pris på din advokat

Kontakt

Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Dorte RytoftDorte Rytoft
Juridisk assistent
dry@selandiaadvokater.dk
5948 0022
Malene UlvedalMalene Ulvedal
Juridisk sagsbehandler
mul@selandiaadvokater.dk
5948 0035