Arbejds- og ansættelsessager

Vi rådgiver inden for alle forhold vedrørende den individuelle ansættelsesret, herunder om ansættelsesforholdets indgåelse, udarbejdelse af direktør- og ansættelseskontrakter for funktionærer og virksomheder, tvister under ansættelsesforholdet, opsigelse og bortvisning.

Vi varetager ligeledes alle ansættelsesretlige tvister ved domstolene eller ved voldgift.

Vores rådgivning omfatter medarbejderes retsstilling ved virksomhedsover-dragelse, omstrukturering, opsigelser og/eller masseafskedigelser, konkurrence- og kundeklausuler samt konkurssager.

Desuden yder vi rådgivning vedrørende de juridiske spørgsmål, som opstår under en ansættelse f.eks. som følge af omstruktureringer, virksomhedsflytninger, outsourcing, barsel, orlov, sygdom, pensionsforhold, skatte- og afgiftsforhold samt en medarbejders udstationering til og fra Danmark.

Relaterede artikler

> Retssag eller forlig

Kontakt

Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Dorthe FunkDorthe Funk
Juridisk sagsbehandler
dfu@selandiaadvokater.dk
5948 0015