Skifteretten

Dødsfald skal anmeldes til præsten. I praksis udfylder bedemanden en dødsanmeldelse, som sendes til præsten. Præsten meddeler dødsfaldet til cpr.registeret og skifteretten. 

Skifteretten indkalder herefter den kontaktperson, der er angivet på kopien af dødsanmeldelsen til møde i skifteretten. NB: Du skal ikke møde, hvis du har advokatbistand. 

På mødet, der ofte forsøges afholdt telefonisk, spørger skifteretten til arve- og formueforholdene og vejleder om boets behandling. Skifteretten står ikke for skiftet (som i "gamle dage") men bestemmer boets behandlingsform og anviser privatskiftende arvinger, hvilke blanketter de skal bruge.

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000