Byggeri og entreprise

Forudsætningen for, at en byggesag kan forløbe gnidningsløst og gennemføres til tiden, er et grundigt juridisk forarbejde og en klar entrepriseaftale. Selandia Advokater P/S kan bistå dig med juridisk og praktisk viden. 

Byggeprojekter indebærer store investeringer og ofte længerevarende arbejder. Det kræver koordination af både arbejder og aktører, herunder ingeniører, arkitekter og håndværkere, så processen forløber hensigtsmæssigt. Vi hjælper dig gerne med at få alt dette til at gå op i en højere enhed. 

Selandia Advokater P/S rådgiver om offentlige og private bygge- og anlægsprojekter. Vi tænker løsningsorienteret og med øje for, at projekterne bliver gennemført inden for den planlagte tids- og budgetramme.

Det kan være erhvervsbyggerier, opførelse af private enfamiliehuse eller tilbygninger dertil, og vi bistår alle typer af aktører med bygge- og entreprisesager, herunder entreprenører, bygherrer, arkitekter, ingeniører og offentlige myndigheder. 

 Vi bistår vore kunder med en række entrepriseretlige opgaver, som fx: 

 • Udarbejdelse af udbudsgrundlag/udbudsvilkår
 • Udarbejdelse af særlige og fælles/generelle betingelser
 • Kontraktudarbejdelse
 • Entreprisekontrakter
 • Rådgiveraftaler
 • Almene boligorganisationer
 • Tvister om bygge- og anlægsprojekter
 • Syn og skøn samt sagkyndige beslutninger
 • Rådgivning om projektudvikling - fra idé til realisation
 • Rådgivning i forbindelse med bygherrens eller entreprenørens insolvens, herunder konkurs
 • Konfliktløsning, herunder mediation, mægling og voldgift, bevisoptagelse i form af syn og skøn, stadeopgørelse og sagkyndig beslutning

Der er mange forskellige vilkår og betingelser, der skal tages stilling til, når det handler om entrepriseret. Med vores indsigt i byggesager af alle varianter kan vi hjælpe dig med at forstå og overholde alle love, vilkår og betingelser. Hvad enten det omhandler: AB 92, AB 18, AB Forbruger, standardaftaler eller andre særlige vilkår, så er vores specialister inde i byggereglerne. 

Selandia Advokater P/S kommer ofte på banen, når skaden er sket, og en sag er gået i stå. Her hjælper vi med omfattende juridisk og personlig rådgivning vores klient gennem forløbet, hvor vi afklarer fejl og mangler, kommer med forslag til løsninger eller forligsaftaler eller – såfremt sagen ikke kan løses på anden måde - gennemfører eventuelle voldgiftssager og retssager. 

Vi har stor erfaring med at føre rets- og voldgiftssager for både offentlige og private klienter.

 

 

 

Kontakt

Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Dorte RytoftDorte Rytoft
Juridisk assistent
dry@selandiaadvokater.dk
5948 0022