Konkurssager

Har du penge til gode hos en skyldner, kan du indgive en konkursbegæring mod ham/hende, hvis den manglende betaling skyldes, at skyldneren ikke har penge til betaling. Er årsagen til den manglende betaling uenighed om, hvorvidt pengene skyldes, må der i stedet anlægges en retssag ved de almindelige domstole.

En person eller et selskab, der er insolvent (ikke kan betale sine regninger, efterhånden som de forfalder), kan indgive egen konkursbegæring.

Den, der indgiver en konkursbegæring, skal normalt stille sikkerhed for betaling af omkostningerne ved konkursbehandlingen, som udgangspunkt 30.000 kr. Omkostningerne ved konkursboets behandling dækkes altid først af konkursboets midler, men hvis disse midler ikke er tilstrækkelige, kommer den, der har indgivet konkursbegæringen, til at betale omkostningerne.

Indgives konkursbegæringen af en lønmodtager, der ikke har fået udbetalt løn eller feriepenge, skal der dog ikke stilles sikkerhed for omkostningerne.

Kontakt vores konkurs advokat og få professionel rådgivning om netop din firma konkurs. 

Relaterede artikler

> Lov om konkursrytteri

Kontakt

Ole VestergaardOle Vestergaard
Advokat (L) HD
ove@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Bet JensenBet Jensen
Juridisk sagsbehandler
bje@selandiaadvokater.dk
5948 0025
Annette CorrellAnnette Correll
Juridisk sagsbehandler - Inkassoafdelingen
aco@selandiaadvokater.dk
5948 0024