Om Selandia Advokater P/S

Selandia Advokater P/S har kontor centralt placeret i Holbæk.

Advokatfirmaet er etableret i 1988 og hed tidligere "Advokaterne i Bysøhus". I forbindelse med udvidelse af medarbejderstaben og firmaets flytning fra Bysøhus, ændrede firmaet navn til "Ret og Råd Holbæk, Selandia Advokater" og senere slet og ret "Selandia Advokater".

Firmaet har i alt 23 medarbejdere, heraf 9 advokater.

Klik her for at se medarbejderprofiler

Hos Selandia Advokater P/S har vi dygtige medarbejdere, der samarbejder med henblik på at yde en hurtig indsats af høj kvalitet.

For at kunne leve op til kravene om engagement samt præstationer af høj kvalitet i hurtigt tempo prioriterer vi arbejdsglæde, gode faciliteter samt en venlig og uformel omgangstone. Vi arbejder sammen i faggrupper og afdelinger, men vi arbejder også på tværs, så vi hele tiden bliver inspireret og udnytter hinandens specialviden på forskellige fagområder.

Vi har fokus på at sikre en rimelig balance mellem arbejdsliv og fritid, idet vi anser det for vigtigt, at alle - også advokaterne - har et indholdsrigt liv, der handler om andet end jura. Vi forsøger at skabe gode forhold for alle medarbejdere, herunder ved at have fleksibilitet i arbejdstiden, ved at tilbyde diverse personalegoder, videreuddannelse og sociale arrangementer.