Medarbejdere

Steen Rasmussen

Sten Rasmussen

sra@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000
Mobil: 2031 7066

Advokat med møderet for Højesteret
Partner
Født 1950.

Specialisering:
Handel med fast ejendom, herunder tvangsauktioner, samt erhvers-rådgivning, skat og inkasso.

Faglig profil:
Som led i min tilgang til erhverslivet fylder inkasso en stor del af mit arbejde. 

Ud over rådgivning til erhvervslivet beskæftiger jeg mig meget med fast ejendom, herunder byggeri, fejl og mangler, køb, salg og udlejning.

Jeg har gennem de sidste ca. 20 år undervist på mange handels- og handelshøjskoler indenfor erhversjura.

Peter Ruhr (1)

Peter Ruhr

pru@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000

Advokat med møderet for Højesteret
Partner
Født 1972

Specialisering
Ansættelses- og personaleforhold, erstatningsret, retssager og erhvervsrådgivning.

Faglig profil
Jeg arbejder primært med rådgivning til erhvervslivet, herunder med erhvervsretlige tvister i form af rets- og voldgiftssager, erhvervskontrakter, etablering, køb og salg af virksomheder, markedsføringsret, ansættelsesret samt rådgivning i forbindelse med insolvens og konkursretlige problemstillinger.

Det er min målsætning som advokat at opnå et resultat, der skaber værdi, sikkerhed og tryghed for den enkelte klient.

 

Nina Nielsen (1)

Nina Nielsen

nni@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000

Advokat med møderet for landsret, partner, født 1960.
Autoriseret bobestyrer (dødsboer)
Autoriseret bobehandler (ægtefælleskifte)
Beneficeret advokat (straffesager og civile sager).

Specialisering:
Arv og testamente, familieret (herunder ægtefælleskifte), straffesager samt bistand til volds- og voldtægtsofre.

Faglig profil:
Jeg arbejder med rådgivning til private, herunder om arv, testamente, og ægtefællers/samleveres formueforhold. Jeg holder informationsaftener om arveregler mv (se afsnit om kurser).

Jeg er endvidere beneficeret advokat, der antages af retten til bl.a. at føre sager for anholdte og tiltalte i straffesager eller ofre (forurettede), der kræver erstatning under straffesager.

Før jeg i 2005 kom til Selandia Advokater, havde jeg i en årrække arbejdet ved domstolene, herunder som konstitueret dommer ved retten i Vordingborg, Københavns Byret og Østre Landsret.

Jeg lægger vægt på at tale og skrive et forståeligt dansk. Efter mange år ved domstolene er det endvidere vigtigt for mig, at min rådgivning er sober og korrekt.

Medlem af:
Danske Dødsboadvokater
Danske Familieadvokater
Landsforeningen af Beskikkede Forsvarere

Ole Vestergaard

Ole Vestergaard

ove@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000
Mobil: 2858 0710

Advokat med møderet for landsret,
Partner
Født 1966

Specialisering:
Erhvervsrådgivning, rekonstruktioner og konkurs.

Faglig profil:
Jeg arbejder primært med rådgivning til erhvervslivet, herunder med stiftelse af selskaber, overvejelser om virksomhedsstruktur, generationsskifte og køb/salg.

Derudover har jeg speciale i rekonstruktioner og insolvens, hvor jeg klart foretrækker en succesfuld rekonstruktion fremfor en trist konkurs. Og ved al rådgivning gælder det: Jo før - jo bedre.

Før jeg i 2004 kom til Selandia Advokater P/S, arbejdede jeg med virksomhedsledelse som direktør i en stor dansk virksomhed, hvilket har givet mig en god forståelse for virksomhedernes problemstillinger.

Derudover har jeg erfaring fra de store advokatfirmaer i København og London, men foretrækker klart Holbæk.

Jeg er medlem af bestyrelsen i en række erhvervsvirksomheder og deltager i flere netværk.

Maria Kjoelbaek

Maria Mørk Kjølbæk

mkj@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000

Advokat med møderet for landsret
Beneficeret advokat (straffesager og civile sager).
Født 1979

Specialisering:
Jeg er daglig leder af kontorets inkassoafdeling og arbejder derudover med familieret (herunder ægteskabssager, børnesager og bodelinger),  retssager og tvangsauktioner. 

Jeg er endvidere beneficeret advokat, der antages af retten til bl.a. at føre sager for anholdte og tiltalte i straffesager eller ofre (forurettede), der kræver erstatning under straffesager.

Faglig profil:
Før jeg i august 2008 kom til Selandia Advokater P/S, arbejdede jeg som dommerfuldmægtig ved retten i Sønderborg.

Majken M. Albrechtsen

Majken M. Albrechtsen

mal@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000

Advokat med speciale indenfor personskadeerstatning og familieret.

Som advokat med speciale indenfor personskadeerstatning, rådgiver jeg skadelidte om mulighederne for at få erstatning inden for alle typer af skader. Rådgivningen og repræsentationen sker i forhold til de involverede forsikringsselskaber vedrørende ansvarsgrundlaget, kommuner, behandlere og andre relevante aktører. Derudover hjælper jeg med at opgøre erstatningskrav og er dermed med til at sikre, at den skadelidte får den rette erstatning.

I relation til familieretlige sager hjælper jeg parterne med at finde en god og fornuftig løsning både i forhold til, hvad der er bedst for børnene, og hvordan der sker den bedst mulige bodeling.

Jeg lægger vægt på at fastholde en god og ordentlig dialog.

 

Maria Kjærulff Berth

mbe@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000

Advokat med møderet for landsret
Født 1983

Specialisering:

• Boliglejeret
• Ejerforeninger
• Generalforsamlinger
• Erhvervslejeret
• Fast ejendom
• Foreningsret
• Andelsboliger
• Køb og salg af fast ejendom
• Lejefogedsager
• Arbejds- og ansættelsesret
• Civile retssager


Faglig profil:

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet i 2012 og af Justitsministeriet i Danmark beskikket som advokat i 2017.

Jeg har stor erfaring med at rådgive og bistå personer inden for Erhvervs- og Boliglejeret, ligesom jeg bistår mange lejere og almene afdelinger indenfor Almenlejeloven samt omsætning af fast ejendom.

Jeg er medlem at dansk selskab for Boligret.

Jeg har stor retssagserfaring og opnåede derfor også kort tid efter min advokatbestalling møderet for Landsretterne.

Derudover har jeg erfaring med ansættelsesret, idet jeg rådgiver og bistår personer i arbejdsretlige tviste ved domstolene.

Boligretsdommer (lægdommer) ved retten i København, Frederiksberg, Næstved, Roskilde, Nykøbing Falster, Holbæk, Svendborg og Odense.

Medlem af:

Advokatsamfundet
Dansk Selskab for Boligret 

Per H. Jensen

pje@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000

Cand. Jur 2002 fra Københavns universitet

Advokatbestalling 2005

Møderet for Landsret og Sø & handelsretten i 2008

Møderet for Højesteret august 2013.

Medlem af Advokatsamfundet

Medlem af danske familie og arveretsadvokater

 

Anne Flening Thomsen

ath@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000

Født 1997

Specialisering:
Jeg rådgiver om familie- og/eller arveretlige forhold samt assisterer med behandling af dødsboer og inkassosager. Jeg rådgiver desuden private med køb og salg af fast ejendom.

Faglige profil:
Jeg er cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2022 og har tidligere arbejdet som advokatfuldmægtig i Aarhus

 

 

Dorte Rytoft

Dorte Rytoft

dry@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0022

Juridisk assistent

Dorte Rytoft er primært beskæftiget med erhvervs- og selskabsret, oprettelse af aktie- og anpartsselskaber, samt ejendomshandler, såvel privat som erhverv.

Dorte er derudover ansvarlig for mortifikationssager samt firmaets IT.

Annette Correll

Annette Correll

aco@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0024

Juridisk sagsbehandler
Inkassoafdelingen

Annette har siden 1983 arbejdet som advokatsekretær og har gennem årene erhvervet kendskab til alle typer af sager, der behandles på et advokatkontor.

Nu arbejder Annette med inkasso, herunder tvangsauktioner og huslejesager samt konkurssager.

Gitte Skaaning

Gitte Skaaning

gsk@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0018

Juridisk sagsbehandler - dødsboafdelingen

Gitte Skaaning er sagsbehandler i dødsboer, såvel privat skiftede som bobestyrerboer

Janna Ringgaard Løvenhorst

jri@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0021

Juridisk sagsbehandler - dødsboafdelingen

Janna Ringgaard Løvenhorst er sagsbehandler i dødsboer, såvel privat skiftede som bobestyrerboer

Dorthe Hansen

dha@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0005

Juridisk sagsbehandler - dødsboafdelingen

Dorthe Hansen er sagsbehandler i dødsboer, såvel privat skiftede som bobestyrerboer.

Dorthe Hansen er uddannet advokatsekretær i 1979.


 

 
Bet Jensen

Bet Jensen

bje@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0025

Juridisk sagsbehandler

Bet Jensen varetager den kontormæssige side af lejesager, alle straffesager samt testamenter og ægtepagter.

Bet arbejder derudover med behandling af en del af kontorets konkursboer.
 

Dorthe Funk

Dorthe Funk

dfu@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0015

Juridisk sagsbehandler

Dorthe Funk er sekretær for advokat Peter Ruhr og Maria Kjølbæk og arbejder bl.a. med retssager, ansættelsessager og erhvervsret.
 

 

Malene Ulvedal

Malene Ulvedal

mul@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0035

Juridisk sagsbehandler

Malene arbejder med køb og salg af fast ejendom. 

Endvidere er Malene afløser i bogholderiet.

Anne Seifert

ase@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0029

Anne Seifert er sagsbehandler på personskadeerstatningsområdet

Heidi Lykke Nielsen

hni@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0006

Heidi arbejder med ejendomshandler og familieret.

Uddannet advokatsekretær fra december 2013. 

Karina Christensen

kch@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0028

Karina er kontorets daglige bogholder. 

Endvidere beskæftiger Karina sig med inkasso.

Karina Christensen er uddannet som advokatsekretær i 1993.

Annette Daugaard

Annette Daugaard

ada@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0010

Receptionist

Annette er ansat administrativ medarbejder til varetagelse af det meste forefaldende arbejde samt rengøring hos Selandia Advokater.

Hun varetager en del af arbejdet i vores reception med korrespondance, besvarelse af telefoniske henvendelser og reservering af aftaler med advokaterne.

Camilla Ulvedal

reception@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0000

Camilla varetager besvarelse af telefoniske henvendelser og reservering af aftaler med advokaterne.

Bogholderi

bogholderi@selandiaadvokater.dk
Tlf.: 5948 0028


Karina Christensen er kontorets daglige bogholder.