Retssager og voldgift

Vi bistår i forbindelse med tvister inden for alle virksomhedens forhold. Vi har mange års erfaring med retssagsbehandling og procedure og giver jævnligt møde for domstolene.

Vores bistand omfatter ud over førelse af retssager ved domstolene også mægling og førelse af voldgiftssager.

Vi har omfattende erfaring med førelse af voldgiftssager angående komplekse erhvervskontrakter samt i forbindelse med tvister i aktionæroverenskomster (tvister mellem virksomhedsejere).

Selandia Advokater P/S bistår gerne med en vurdering af din/virksomhedens retsstilling. 

Kontakt

Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000