Testamente og arv

Det økonomiske opgør efter et dødsfald kan have ualmindelig stor økonomisk betydning for de efterladte. 

Ingen lever evigt, og det er vigtigt at få drøftet de økonomiske og arvemæssige forhold, mens tid er. Ved drøftelse med advokat vil det kunne klarlægges, hvilke behov, der er for testamente, ægtepagt, arveafkald mv. for bedst muligt at tilgodese netop dine ønsker. 

Ved den seneste arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008, fik vi mulighed for i højere grad selv at vælge, hvordan arven skal fordeles, ved oprettelse af testamente. Når man skal beslutte sig, er det dog ikke kun arveloven, der har betydning, men det kan også være skatteforhold, selskabsforhold, forsikrings- og pensionsforhold mv., der har betydning for, om din sidste vilje får den virkning, som du ønsker.

Vi rådgiver individuelt og personligt inden for alle områder af arveretten.

Herunder blandt andet vedrørende:

  • Gennemgang af arveforhold og formueforhold
  • Fortolkning af testamenter i forbindelse med dødsfald
  • Arveafkald
  • Båndlæggelse af arv
  • Retssager om tvister vedrørende arv
  • Repræsentation af arvinger i forbindelse med dødsboskifter

Mange familier består i dag af dine, mine og vores børn. Det kan gøre det vanskeligt at gennemskue, hvem der skal arve, når forældrene dør, ligesom forældrene ofte ønsker at sikre hinanden ved testamente, således at børnene må "vente" med at få deres arv, indtil begge ægtefæller er døde.

Også hvis I ikke er gift, men lever sammen og har fælles økonomi og dagligdag, bør I overveje et testamente for at sikre den længstlevende af jer, for en samlever arver intet uden testamente.

Relaterede artikler

> At vedgå arv og gæld

> Er der mon et testamente

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Bet JensenBet Jensen
Juridisk sagsbehandler
bje@selandiaadvokater.dk
5948 0025