Eksempler

Der er talrige eksempler på dårlige lejekontrakter, som stiller en udlejer eller lejer utroligt dårligt.

1)
En udlejer har i årevis haft den samme lejer. Da denne lejer flytter, tager udlejer blot den gamle lejekontrakt, ændrer navnene og datoerne – og måske også lejens størrelse – og så bruger han den ved udlejning til den nye lejer. Men da den tidligere lejekontrakt var udfærdiget på en "gammel" formular, er der visse dele af formularen, der ikke gælder.

I en konkret sag havde udlejer i den første kontrakt sat kryds i rubrikken, at lejeren havde den indvendige vedligeholdelse. I den nye kontrakt satte han kryds samme sted og troede så, at det var i orden. Men det var en forkert formular, og så gjaldt bestemmelsen ikke – i stedet gælder i sådanne tilfælde lovens almindelige bestemmelser, og der står udtrykkeligt, at udlejeren har såvel den indvendige som udvendige vedligeholdelse. Det betød i den konkrete sag, at lejeren kunne fraflytte uden at skulle istandsætte det lejede. Han havde modtaget lejemålet nyistandsat, men kunne forlade det, som det var. Det var svært af forstå for udlejer.


2)
To bekendte indgik aftale om et erhvervslejemål, men glemte at anføre i kontrakten, at lejer havde afståelsesret- altså at han kunne sælge sin forretning og en ny lejer kunne overtage lejemålet på tilsvarende vilkår.

Da lejeren ville sælge sin forretning, havde ejendommen imidlertid skiftet ejer, og lejeren kunne ikke sælge sin forretning til fortsat drift fra de lejede lokaler. En trist og økonomisk bet for lejeren.

3)
Når man som lejer flytter ind i et lejemål, er det yderst vigtigt, at man straks gør opmærksom på eventuelle fejl eller mangler ved lejemålet. Ellers kan man ikke senere (når man fraflytter) dokumentere, at de pågældende skader ikke er opstået i ens egen lejertid.

4)
Ved en separation eller skilsmisse skal det besluttes, hvem der skal fortsætte lejemålet. Udlejer bør underrettes om, hvem der bibeholder lejemålet, så lejekontrakten tilrettes i overensstemmelse med de faktiske forhold. Og ægtefællerne må overveje, om der bør fastsættes en økonomisk kompensation vedrørende eventuelt depositum eller overtagelse af istandsættelsesforpligtelse af lejemålet.

Kontakt

Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Bet JensenBet Jensen
Juridisk sagsbehandler
bje@selandiaadvokater.dk
5948 0025
Dorte RytoftDorte Rytoft
Juridisk assistent
dry@selandiaadvokater.dk
5948 0022