Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed kan være en ganske vanskelig proces.
Man skal overveje, om det overhovedet er nødvendigt. Og i givet fald skal man tage stilling til, hvilken virksomhedstype, som passer en bedst.
 
Skal virksomheden f.eks. være et personligt ejet selskab, skal det etableres som et ApS eller…? Hvilke fordele og ulemper er der? Hvad kan man trække fra i virksomheden? Hvornår skal man opkræve moms og hvordan? Hvordan sikrer du dig i forhold til dine leverandører osv.?

Selandia Advokater P/S bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af virksomhed.

Rådgivningen omfatter bl.a. valg af den mest hensigtsmæssige selskabsform samt koncernopbygning.

Bistanden omfatter desuden udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokumenter, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen, varetagelse af kontakt til offentlige myndigheder, beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder, markedsføringstiltag og udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis flere end én person skal eje virksomheden, bistår vi med udarbejdelse af anpartshaver- eller aktionæroverenskomster.

Valg af selskabsform

Beslutningen om valg af virksomhedsform er kompliceret. Vi rådgiver individuelt ud fra dine/jeres aktuelle behov og ønsker.

Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie- eller anpartsselskab er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet over for omverdenen. Selskabets ejere hæfter altså ikke personligt for selskabets gæld.

Et selskab hæfter ”begrænset”, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså aktie- eller anpartskapital med tillæg af frie reserver (egenkapital).

Stiftelse af ApS og A/S
Ved påbegyndelse af virksomhed, omstrukturering af en eksisterende virksomhed eller omdannelse fra personligt ejet virksomhed til selskabsform er der ofte behov for stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber.

Hos Selandia Advokater P/S ved vi, at det er vigtigt for dig at selskabsetableringen sker hurtigt, og vi udfærdiger- uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet - opgaven hurtigt og effektivt.

Har du pengene klar, kan vi stifte dit selskab online hos Erhvervs & selskabsstyrelsen fra dag til dag.

 

Kontakt

Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Ole VestergaardOle Vestergaard
Advokat (L) HD
ove@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Dorte RytoftDorte Rytoft
Juridisk assistent
dry@selandiaadvokater.dk
5948 0022