Rekonstruktion

Ved en rekonstruktion tænker man typisk på en virksomheds aftale med kreditorerne om nedskrivning af gælden. Dette kan ske ved en samlet ordning (tvangsakkord eller frivillig akkord) eller ved en ordning med enkelte kreditorer. Der kan også ske konvertering af gæld til aktier.

Nedskrivning af gælden kombineres ofte med frasalg af aktiver, lukning af underskudsgivende aktiviteter og fortsættelse af den ”sunde” del af virksomheden. Nogle gange overdrages den „sunde“ aktivitet til et datterselskab, hvor den fremtidige indtjening i datterselskabet så kan udloddes til moderselskabet med henblik på, at kreditorernes stilling forbedres.

I forbindelse med rekonstruktioner indgår mange skattemæssige overvejelser, bl.a. fordi muligheden for at fremføre skattemæssige underskud begrænses ved akkordordninger.

Rekonstruktioner sker som regel i et nært samarbejde med både advokat og revisor.

En insolvent virksomhed kan tages under frivillig eller tvungen rekonstruktionsbehandling i forsøget på at redde den. Det er både virksomheden selv og kreditorerne, der kan anmode om, at der indledes rekonstruktionsbehandling. Og lovbestemmelserne omfatter både personligt drevne virksomheder og selskaber.

Når først en virksomhed er under rekonstruktion, kan den ikke komme "ud" igen, uden at der er skabt en løsning. Virksomheden skal enten rekonstrueres og fortsætte i en eller anden form, eller den skal tages under konkursbehandling.

Tidligere regler om betalingsstandsning og tvangsakkord blev afløst af rekonstruktionsreglerne pr. 1. januar 2011. En virksomhed kan derfor ikke længere træde i betalingsstandsning.

I modsætning til de tidligere regler om tvangsakkord, hvor kreditorerne skulle tilbydes mindst 10 procent i dividende, er der i de nye regler ikke minimumskrav til dividendens størrelse. Men hvis nogle kreditorer synes, at den tilbudte dividende er for lav, kan de under hele rekontruktionsbe- handlingen udtale sig derom, og de kan stemme imod forslaget.

Når en virksomhed tages under rekonstruktionsbehandling, udpeges der en rekonstruktør og en tillidsmand. Rekonstruktøren har til opgave at udarbejde et rekonstruktionsforslag i samarbejde med den nødlidende virksomhed. Tillidsmanden (som skal være revisor) skal give virksomheden regnskabskyndig bistand. Tillidsmanden må ikke i en periode på to år før rekonstruktionsbehandlingen have været rådgiver for virksomheden.

Det er vigtigt for mulighederne for at redde en virksomhed, at man handler rigtigt i tide. Når man som rekonstruktionsadvokat kommer tidligt i dialog med virksomheden, er chancerne for, at en rekonstruktion kan lykkes, langt bedre. Så hvis din virksomhed har vanskeligheder, vil det være klogt at aftale et møde med os for at høre, hvorledes virksomheden juridisk har mulighed for at klare skærene.

Kontakt

Ole VestergaardOle Vestergaard
Advokat (L) HD
ove@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Bet JensenBet Jensen
Juridisk sagsbehandler
bje@selandiaadvokater.dk
5948 0025