Jobs

Advokat eller 3. års fuldmægtig

Vi har travlt og søger en engageret og velkvalificeret advokat eller 3. års fuldmægtig med tiltræden snarest muligt.

Det er en fordel, hvis du har konkret erfaring med dødsbobehandling og familieret. Der vil også være mulighed for at arbejde inden for andre specialer, herunder eksempelvis køb, salg og udlejning af fast ejendom.

Kontoret beskæftiger sig med alle sædvanlige advokatopgaver, og du vil få en afvekslende arbejdsdag også med mulighed for retssagsbehandling.

Du vil indgå i et team, hvor du skal samarbejde med vores erfarne advokater og sagsbehandlere, og vi forventer, at du kan påtage dig selvstændigt klientansvar.

Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Send din ansøgning bilagt eksamensbevis m.v. hurtigst muligt til advokat Peter Ruhr, pru@selandiaadvokater.dk. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi kan ansætte den rette kandidat. Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt.