Selskabsret

Selandia Advokater P/S yder bistand inden for alle selskabsret forhold - herunder vedrørende

  • Valg af selskabsform og selskabskonstruktion
  • Kapitalforhold
  • Omdannelse, fusion og spaltning
  • Anparts- og aktionærforhold
  • Kapitalfremskaffelse
  • Likvidation
  • Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser

Vores rådgivning omfatter forretningsmæssige og selskabsretlige forhold. Herunder udarbejder vi alle selskabsretlige dokumenter såsom vedtægter, anpartshaver- og aktionæroverenskomster, forretningsorden for direktion og bestyrelse, anparts- og aktiehandelsaftaler, garantierklæringer mv.

Vi bistår med vurderingen af skatteretlige spørgsmål, herunder koncern- og sambeskatning.

Derudover rådgiver vi om fondsretlige spørgsmål, herunder om etablering, ændring af vedtægter og opløsning af fonde.

Kontakt

Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Ole VestergaardOle Vestergaard
Advokat (L) HD
ove@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Dorte RytoftDorte Rytoft
Juridisk assistent
dry@selandiaadvokater.dk
5948 0022
Dorthe FunkDorthe Funk
Juridisk sagsbehandler
dfu@selandiaadvokater.dk
5948 0015