Virksomhedsoverdragelse

Selandia Advokater P/S rådgiver i forbindelse med køb og salg af virksomheder i Danmark og udlandet.

Rådgivningen omhandler alle forhold omkring en overdragelse, herunder overdragelsesmodeller, struktur for overdragelsen, planlægning af salget, omstrukturering, lønmodtagernes retsstilling, generationsskifte, fusion og spaltning, finansiering af købet, håndtering af forhold til offentlige myndigheder og selve afviklingen af overdragelsen.

Typisk omfatter bistanden rådgivning om selskabsstruktur for køber eller sælger, tilrettelæggelse af overdragelse, gennemførelse af due dilligence og udarbejdelse og forhandling af de med virksomhedsoverdragelsen forbundne kontrakter, såsom hensigtserklæringer, optionsaftaler og overdragelsesaftaler - alt i tæt samarbejde med klienten og dennes eventuelle øvrige rådgivere.

Kontakt

Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Ole VestergaardOle Vestergaard
Advokat (L) HD
ove@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Dorte RytoftDorte Rytoft
Juridisk assistent
dry@selandiaadvokater.dk
5948 0022