Renteoplysninger

Rentelovens §5 har følgende ordlyd:

"Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år". 

Referencesatsen kan ses på Nationalbankens hjemmeside – www.nationalbanken.dk

Den rente som fastsættes i henhold til §5 kaldes også procesrenten. 

Procesrenten udgør pr. 1. januar 2024 3,75% med tillæg på 8% i alt 11,75%, og ændres næste gang den 1. juli 2024. 

Den løbende ændring af procesrenten vil blandt andet få indflydelse på alle betalingsaftaler der er indgået i henhold til Lov om Kreditaftaler.