Forenklet inkassoproces

(retsplejelovens kap. 44a)

Hvis debitor ikke tidligere har fremsat indsigelser mod et krav med en hovedstol på maksimalt kr. 100.000,00, indleveres som udgangspunkt et betalingspåkrav til retten under den forenklede inkassoproces.

Der er blankettvang i denne type sager. Blanketten kan hentes hos retten eller på www.domstol.dk. Betalingspåkravet må ikke vedlægges bilag, hvorfor sagsfremstillingen i rubrik 5 skal være meget udførlig.

Hvis debitor efterfølgende fremsætter indsigelser mod kravet, henviser fogedretten sagen til behandling ved civilretten, såfremt sagsøger har begæret dette.

Debitor har 14 dage til at fremsætte indsigelser mod kravet efter forkyndelsen. Fremkommer der ikke indsigelser, vil betalingspåkravet modtage påtegning herom, og sagen vil blive behandlet i fogedretten på dette grundlag.

Retsafgiften for et betalingspåkrav, der på linie med en dom kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse og dermed kan indleveres til fogedretten, er kr. 750,00. 


 

Kontakt

Maria KjoelbaekMaria Mørk Kjølbæk
Advokat (L)
mkj@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Annette CorrellAnnette Correll
Juridisk sagsbehandler - Inkassoafdelingen
aco@selandiaadvokater.dk
5948 0024