Småsagsprocessen

(retsplejelovens kap. 39)

Småsagsprocessen er en billigere måde at opkræve tilgodehavender på, som blev indført den 1. januar 2008.

Småsagsprocessen anvendes i sager med en økonomisk værdi på under kr. 50.000,00 og hvor debitor har fremsat indsigelser mod kravet. Er der ingen indsigelser, anvendes den forenklede inkassoproces (betalingspåkrav).

Retsafgiften i en småsag er kr. 750,00 og stævningen kan fremsendes til retten på en dertil udformet blanket, som kan afhentes hos retten eller på www.domstol.dk.

Hensigten med en småsag er, at kreditor med hjælp fra retten kan anlægge sagen uden bistand fra en advokat. Derfor er de omkostninger, der tilkendes i sagerne, lave og i visse tilfælde lovmæssigt fastsatte.

Se nærmere vejledning på domstolenes hjemmeside.


Hvis sagen efterfølgende viser sig at kræve en mere omfattende bevisførelse (f.eks. syn og skøn) eller hvis den er juridisk kompliceret, kan retten træffe afgørelse om, at sagen ikke er egnet til at blive behandlet under småsagsprocessen, hvorefter den vil blive henvist til behandling under den almindelige civile retspleje og på det tidspunkt vil man ofte have fordel af at kontakte advokat.

 

Kontakt

Maria KjoelbaekMaria Mørk Kjølbæk
Advokat (L)
mkj@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Annette CorrellAnnette Correll
Juridisk sagsbehandler - Inkassoafdelingen
aco@selandiaadvokater.dk
5948 0024