Gaver og arveforskud

Det kan ofte være en god ide at give noget videre til næste generation, mens man lever. 

Når sommerhuset bliver for stor en opgave, kan det overdrages til børnene på favorable vilkår. Men alle forhold, herunder pris og købesummens betaling, skal overvejes nøje. 

Tilsvarende kan man have penge stående til en lav (ingen) indlånsrente, som kan gøre mere gavn som hjælp til børnene som lån eller gave. Nogle gange kan det være den rigtige løsning at yde lån frem for at yde gaver eller arveforskud. 

Men det skal gøres rigtigt, hvis man vil opnå den størst muligt besparelse i afgifterne til Staten. 

Vi rådgiver om mulighederne. 

Når vi giver hinanden gaver til jul, fødselsdag, bryllup m.v., sker der i praksis ingen beskatning af sådanne lejlighedsgaver. Men der er en grænse for størrelsen af disse "skattefrie" gaver – især mellem venner og ikke nære slægtninge – og der er ikke lovgivet om, hvor stor gaven kan være, før den skal beskattes.

Hvis du giver din bror 50.000 kr., skal han betale indkomstskat af beløbet. Men giver du i stedet gaven til din mor, skal der hverken betales skat eller afgift af gaven. Hvis din mor så efter en tid forærer din bror et tilsvarende beløb, kan hun gøre det, uden at der skal betales skat eller afgift af denne gave.

Kontante gaver

Man kan hvert år forære sine nærmeste gaver op til et vist beløb uden at skulle betale skat eller afgift. Beløbsstørrelsen pristalsreguleres hvert år og udgør i 2024: 74.100 kr., som du skatte- og afgiftsfrit kan forære til:

1) Hvert af dine børn og/eller børnebørn 2) Plejebørn under visse betingelser 3) Hver af dine forældre og/eller bedsteforældre 4) Personer, som har haft fælles bopæl med dig i de sidste 2 år.

Som giver kan du frit fastsætte visse vilkår for dine pengegaver, f.eks. at de skal tilhøre dine børn som deres særeje.
Hvis gaven overstiger dette beløb, skal der indgives gaveanmeldelse og der skal betales gaveafgift af det overskydende beløb med 15%.

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller var indtil ægtefællelovens ikrafttræden den 1. januar 2018 som hovedregel kun gyldige, hvis der var oprettet en gaveægtepagt. Nu kræver gaver mellem ægtefæller ikke ægtepagt og kan gives afgiftsfrit, jf. nedenfor. 

Gaveafgifter

Sådan beskattes gaver i 2024:

    Beløbsgrænser   Skat i %

Ægtefæller

  Ingen   0 %
Børn/stedbørn/ børnebørn   Gaver over 74.100 kr.   15 %
Svigerbørn   Gaver over 25.900 kr.   15 %
Forældre   Gaver over 74.100 kr.   15 %
Samlever med fælles bopæl i min. 2 år   Gaver over 74.100 kr.   15 %
Andre   Ingen   Indkomstskat


Arveforskud
 

Arveforskud betragtes afgiftsmæssigt som gaver. Arveforskud skal kunne dokumenteres, så der kan tages højde for det, når arven skal fordeles, ellers vil overdragelsen ved dødsboskiftet blive betragtet som en gave.

 

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Per H. JensenPer H. Jensen
Advokat (H)
pje@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Anne Flening ThomsenAnne Flening Thomsen
Advokatfuldmægtig
ath@selandiaadvokater.dk
5948 0000