Livsforsikringer og pensionsordninger

Mange mennesker har tegnet en livsforsikring og indskudt penge på en kapitalpension eller en ratepension. Specielt for yngre mennesker er det vigtigt at tegne en god livsforsikring, der kan sikre familiens økonomiske grundlag, hvis man pludselig skulle dø i en ung alder. 

Den, der skal have udbetalt livsforsikringen, kapitalpensionen eller ratepensionen, skal være noteret som begunstiget hos forsikringsselskabet eller banken, hvis ikke forsikrings- eller pensionssummen skal tilfalde dine ”nærmeste pårørende”. Nærmeste pårørende er din ægtefælle. Hvem der er dine nærmeste pårørende, hvis ikke du efterlader ægtefælle, er nærmere bestemt i lovgivningen. Har du ingen nærmeste pårørende, tilfalder forsikrings- og pensionssummerne dit dødsbo. 

Det er altså ikke nok at skrive i sit testamente, at en bestemt person skal arve din formue, hvis du også ønsker, at vedkommende skal have udbetalt din livsforsikring eller pensionsordning. Du skal selv sørge for - eventuelt gennem din advokat - at få ønsket om begunstigelse af en bestemt person noteret på forsikringspolicen eller i pensionsvilkårene.
 

2008-reglerne

Fra 1. januar 2008 trådte nye regler for begunstigelse af livsforsikringer og pensionsordninger i kraft. Siden da har en efterlevende ægtefælle eller livsarving kunnet få tilsidesat en begunstigelsesbestemmelse, hvis der er reelt økonomisk behov for det. 

I 2008 indførtes også, at en ugift samlevende kan blive omfattet af begrebet ”nærmeste pårørende”, såfremt visse betingelser omkring samlivsforholdet er opfyldt. Hvis du ikke har indsat en begunstiget i din livsforsikring eller pensionsordning, vil din samlever derfor kunne få udbetalt forsikrings- eller pensionssummen forud for livsarvinger eller arvinger. 

De "nye" begunstigelsesregler gælder kun for de livsforsikringer og pensionsordninger, der er oprettede efter 1. januar 2008. Derfor bør du være opmærksom på, om din samlever er indsat som begunstiget i en eksisterende ordning. Du bør også være opmærksom på, at det ikke er alle samlevende, som er begunstiget efter 2008-reglerne. Derfor er det stadig vigtigt at have styr på, hvem der er begunstiget i dine forsikrings- og pensionsopsparingsordninger.

 

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Per H. JensenPer H. Jensen
Advokat (H)
pje@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Anne Flening ThomsenAnne Flening Thomsen
Advokatfuldmægtig
ath@selandiaadvokater.dk
5948 0000