Andre behandlingsformer

Boudlæg  

Overstiger boets nettoaktiver ikke 51.000 kr. (2024-tal), kan boet sluttes ved, at aktiverne udleveres til afdødes socialt nærmeste. Personen, der modtager afdødes aktiver, kommer ikke derved til at hæfte for afdødes eventuelle gæld.
 

Ægtefælleudlæg  

En længstlevende ægtefælle kan af bobeholdningen udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med, hvad længstlevende ejer og får udbetalt i pensioner/forsikringer grundet dødsfaldet, udgør indtil 870.000 kr. (2024-tal)

Såfremt længstlevende gør brug af denne ret, modtager afdødes børn ingen arv (medmindre nettoformuen mv. overstiger 870.000,00 kr.) Ægtefællens udtagelsesret er stærkere end børnenes ret til tvangsarv.

Når/hvis længstlevende ægtefælle har gjort brug af udtagelsesretten skal man være opmærksom på, at arven efter længstlevende som udgangspunkt deles med halvdelen til hver af ægtefællernes arvinger (der er lidt forskel alt efter familierelationerne). Hvis længstlevende ægtefælle vil undgå dette, skal længstlevende ægtefælle oprette testamente om, hvordan formuen skal deles ved længstlevendes død.

 

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Per H. JensenPer H. Jensen
Advokat (H)
pje@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Anne Flening ThomsenAnne Flening Thomsen
Advokatfuldmægtig
ath@selandiaadvokater.dk
5948 0000