Andre behandlingsformer

Boudlæg  

Overstiger boets nettoaktiver ikke 49.000 kr. (2023-tal), kan boet sluttes ved, at aktiverne udleveres til afdødes socialt nærmeste. Personen, der modtager afdødes aktiver, kommer ikke derved til at hæfte for afdødes eventuelle gæld.
 

Ægtefælleudlæg  

En længstlevende ægtefælle kan af bobeholdningen udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med, hvad længstlevende ejer, udgør indtil 850.000 kr. (2023-tal)

Afdødes børn modtager i så fald ingen arv. Ægtefællens udtagelsesret er stærkere end børnenes ret til tvangsarv.

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000