Nina NielsenAdvokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
Telefon: 5948 0000

Advokat med møderet for landsret, partner, født 1960.
Autoriseret bobestyrer (dødsboer)
Autoriseret bobehandler (ægtefælleskifte)
Beneficeret advokat (straffesager og civile sager).

Specialisering:
Arv og testamente, familieret (herunder ægtefælleskifte), straffesager samt bistand til volds- og voldtægtsofre.

Faglig profil:
Jeg arbejder med rådgivning til private, herunder om arv, testamente, og ægtefællers/samleveres formueforhold. Jeg holder informationsaftener om arveregler mv (se afsnit om kurser).

Jeg er endvidere beneficeret advokat, der antages af retten til bl.a. at føre sager for anholdte og tiltalte i straffesager eller ofre (forurettede), der kræver erstatning under straffesager.

Før jeg i 2005 kom til Selandia Advokater, havde jeg i en årrække arbejdet ved domstolene, herunder som konstitueret dommer ved retten i Vordingborg, Københavns Byret og Østre Landsret.

Jeg lægger vægt på at tale og skrive et forståeligt dansk. Efter mange år ved domstolene er det endvidere vigtigt for mig, at min rådgivning er sober og korrekt.

Medlem af:
Danske Dødsboadvokater
Danske Familieadvokater
Landsforeningen af Beskikkede Forsvarere