Gamle servitutters gyldighed

Et skøde blev afvist fra tinglysning, da der i 1894 var tinglyst servitut om forkøbsret, og der manglede tiltrædelse fra påtaleberettigede. 

En gårdejer gav i 1894 sin ejendom til Indre Mission og forbeholdt sig forkøbsret, såfremt huset blev solgt. Han bestemte også, at ejendommen, hvis huset blev revet ned, skulle gives tilbage til gårdejeren eller hans arvinger. Disse vilkår blev tinglyst servitutstiftende på ejendommen. 

Indre Mission solgte huset i 1989, hvor det fremgik, at køberen respekterede alle servitutter. Køberens dødsbo videresolgte nu ejendommen, men da der manglede tiltrædelse/underskrift af påtaleberettigede i henhold til den gamle servitut, blev skødet afvist fra tinglysning. 

Det var ikke undersøgt, om nogen kunne påberåbe sig servitutten – det må i givet fald afgøres ved en civil retssag.

 

UfR 2016, 2337 V.


<< Tilbage til oversigten