Dit livs største investering

Husk køberrådgivning hos advokat i forbindelse med køb af fast ejendom.

I Danmark handler vi i gennemsnit fast ejendom 2 – 3 gange i løbet af livet. Det er hver gang beslutninger, der involverer store beløb – og det er fornuftigt, at du sikrer dig viden om, hvad du går ind til, når du vil købe fast ejendom.

Købsaftale
Købsaftalen er det helt afgørende dokument ved et boligkøb. Samtlige vilkår for handlen bør fremgå af aftalen, herunder pris, overtagelsesdato, fakta om ejendommen, ansvarsfraskrivelser, finansiering og mange andre forhold. 

De fleste ejendomme sælges gennem ejendomsmæglere, som anvender en standardformular fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Selv om der er tale om en standardformular, så må du regne med, at det er sælgers rådgiver, der udfylder købsaftalen, og som udgangspunkt alene varetager sælgers interesser.  

Som køber er det derfor vigtigt at få en advokat til at gennemgå købsaftalen og eventuelt ændre betingelserne, så du stilles bedst muligt.  

Køberrådgivning
Køberrådgivning består typisk i en gennemgang af alle relevante sagsakter, herunder købsaftale, tilstandsrapport, elrapport, energimærkning og servitutter på ejendommen. I drøftelsen med advokaten kommer køber også til at høre om regler om fejl og mangler, garantier og tilsikringer, og I kommer til at tale om, hvem skal stå om køber, og om der oprettes samejekontrakt, testamente eller andet. 

Efter at Tinglysningsretten er overgået til elektroniske standardskøder i skemaform og underskrifterne på skøder sker rent elektronisk, er købsaftalen reelt blevet det eneste skriftlige individuelle dokument for aftalen om køb/salg af fast ejendom.  

Det er vigtigt, at formuleringerne i købsaftalen er juridisk korrekte. For eksempel er der for køber helt afgørende forskel på, om en sælger "oplyser" eller "indestår". Hvis der skal forhandles om eller ændres ved vilkår i købsaftalen med sælger/ mægler, vil boligadvokaten bistå dermed og rådgive om, hvad køber bør/kan gøre. 

Advokatforbehold
Du bør som køber få gennemgået købsaftalen inden underskrift hos mægleren. ”Haster” det med at få underskrevet, er det vigtigt, at der skrives under med et advokatforbehold, hvor køber betinger sin underskrift af, at købers advokat kan godkende handlen. Og så ringer du som håbefuld køber prompte til en advokat, der er kyndig i bolighandler, og får en aftale om gennemgang af købsaftalen og alle dokumenterne, der hører til – der kan ofte være tale om mere end 200 sider. 

Erfaringsmæssigt er salæret til advokaten hurtigt tjent hjem i forbindelse med selve køberrådgivningen og derudover minimeres muligheden for ubehagelige overraskelser for køber mest muligt. 

Berigtigelse af handlen
Når købsaftalen er på plads, skal handlen ”berigtiges” – det vil sige, at den skal gennemføres som aftalt. Sælger skal have sine penge, og køber skal tinglyses som ejer af boligen. 

Oftest lader køber advokaten sørge for berigtigelsen af handlen, dvs. tinglysning af skøde, udfærdigelse af refusionsopgørelse, samarbejde med realkredit og pengeinstitut om belåning, aflysning af sælgers prioriteter og sidst frigivelse af den resterende del af købesummen til fordel for sælger. 

Mange mæglere tilbyder at berigtige handlen – men det ændrer ikke ved, at køber har behov for uafhængig og saglig køberrådgivning. Ingen rådgiver, hverken ejendomsmægler eller advokat, må rådgive begge parter i samme handel. Hvis sælgers ejendomsmægler tilbyder at hjælpe med berigtigelsen, må mægleren således ikke vejlede eller rådgive køber, men kun hjælpe med det rent praktiske ved gennemførelse af handlen. 

Køber bør derudover være opmærksom på, at ejendomsmægleren varetager sælgers interesser. Det er derfor en fordel for køber at have sin egen advokat,- så er der også en, der varetager købers interesser, og rådgiver om forhold, der kan sikre køberen bedre.
 

Boligadvokaten har en forsikring
Hvis noget går galt, sikrer din rådgivning hos advokat også, at du er dækket ind økonomisk. Uden en advokat skal du selv dække omkostningerne, hvis du har overset noget i forbindelse med kontraktudfærdigelse, låntagning mv. Hvis advokaten overser noget, har advokaten en lovpligtig ansvarsforsikring, som dækker tab i forbindelse med eventuelle fejl fra advokaten.

 

 


<< Tilbage til oversigten