Privat

Selandia Advokater P/S yder vore privatklienter kompetent og sikker bistand inden for privatretten vedrørende blandt andet familieret og bolighandel.

Vi yder juridisk bistand til udarbejdelse af dokumenter, som man får brug for i privatlivet, herunder i forbindelse med ægteskab, dødsfald, boligkøb og meget mere.

Ofte vil privatretlige forhold være af helt afgørende betydning for bl.a. generationsskifte og overdragelse af fast ejendom, ligesom de skatteretlige konsekvenser af en given privatretlig disposition bør afdækkes, inden den gennemføres.

Selandia Advokater P/S yder en personlig og fortrolig rådgivning. Vi lægger vægt på, at der findes en løsning, som tager højde for både menneskelige hensyn og juridiske spilleregler.

Inden for familieretten yder vi primært rådgivning vedrørende bodeling, separation og skilsmisse, forældremyndighed og samvær, formueforhold under ægteskabet, herunder udarbejdelse af ægtepagter (og for ugifte samlevende udarbejdelse af sameje- og samlivskontrakter), samt gaver og lån mellem familiemedlemmer.

Vi har en særlig afdeling, der forestår behandlingen af dødsboer, ægtefælleskifter og konkursboer. Afdelingens leder er af Justitsministeriet beskikket som autoriseret bobestyrer og bobehandler.

Vi bestræber os på at tale og skrive et forståeligt dansk, så vores kunder er helt klar over de juridiske dokumenters indhold og betydning.

Kontakt

Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Maria KjoelbaekMaria Mørk Kjølbæk
Advokat (L)
mkj@selandiaadvokater.dk
5948 0000