Maria Kjærulff BerthAdvokat (L)
mbe@selandiaadvokater.dk
Telefon: 5948 0000

Advokat med møderet for landsret
Født 1983

Specialisering:

• Boliglejeret
• Ejerforeninger
• Generalforsamlinger
• Erhvervslejeret
• Fast ejendom
• Foreningsret
• Andelsboliger
• Køb og salg af fast ejendom
• Lejefogedsager
• Arbejds- og ansættelsesret
• Civile retssager


Faglig profil:

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet i 2012 og af Justitsministeriet i Danmark beskikket som advokat i 2017.

Jeg har stor erfaring med at rådgive og bistå personer inden for Erhvervs- og Boliglejeret, ligesom jeg bistår mange lejere og almene afdelinger indenfor Almenlejeloven samt omsætning af fast ejendom.

Jeg er medlem at dansk selskab for Boligret.

Jeg har stor retssagserfaring og opnåede derfor også kort tid efter min advokatbestalling møderet for Landsretterne.

Derudover har jeg erfaring med ansættelsesret, idet jeg rådgiver og bistår personer i arbejdsretlige tviste ved domstolene.

Boligretsdommer (lægdommer) ved retten i København, Frederiksberg, Næstved, Roskilde, Nykøbing Falster, Holbæk, Svendborg og Odense.

Medlem af:

Advokatsamfundet
Dansk Selskab for Boligret