Iværksætterselskab for en krone

Siden den 1. januar 2014 har det været muligt at stifte et iværksætterselskab (forkortet ”IVS”).

Et IVS er en slags anpartsselskab, der kan stiftes med en selskabskapital på mellem 1 kr. og 50.000 kr., som skal indbetales kontant. Til gengæld skal et IVS henlægge (opspare) mindst 25 % af det årlige overskud til en bunden reserve, indtil reserven sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr. Det svarer til minimumskapitalkravet for et almindeligt anpartsselskab (”ApS”), men i et iværksætterselskab kan man altså opbygge kapitalen hen ad vejen.

Et iværksætterselskab skal anvende ordet "iværksætterselskab" eller forkortelsen "IVS" i sit navn. Så kan andre på navnet se, at der er tale om et anpartsselskab med reduceret selskabskapital. Derfor egner selskabsformen sig generelt bedst til virksomheder, der ikke er afhængige af omverdenens tillid til selskabets soliditet.

Iværksætterselskabet er tænkt til at give iværksættere nogle nye muligheder, fordi de på denne måde undgår den personlige hæftelse, der er i en enkeltmandsvirksomhed. Med den nye selskabsform behøver iværksætterne ikke at risikere hus, bil og familiens levestandard, når de skal afprøve, om opfindelsen og forretningsidéen kan bære.

Selskabsformen er også anvendelige for ”velkonsoliderede” virksomheder, der går ind i et projekt, der – i hvert fald for en tid – ønskes holdt adskilt fra den øvrige forretning. Bliver projektet eller ideen ikke til noget, kan iværksætterselskabet lukkes, og stifteren har kun bundet én krone.

Indskudskapitalens størrelse

Umiddelbart kunne det synes oplagt at stifte selskabet ved indbetaling af 1 krone. Men der er flere ting, man bør tænke over, når man skal beslutte, hvor stor selskabskapitalen skal være:

I selskabslovens § 119 er bestemt, at ledelsen er pligtig at indkalde til generalforsamling senest 6 måneder efter, at det måtte være konstateret, at IVS’ets egenkapital er halveret. Der er regler for, at ledelsen så skal redegøre for den økonomiske situation og stille forslag om, hvad man kan gøre ved det, eventuelt ved kapitaltilførsel eller opløsning af selskabet. Hvis man har stiftet selskabet med en kapital på 1 kr., er det allerede i en ”kapitaltabssituation”, hvis egenkapitalen kommer under 50 øre.

Et IVS bør altså stiftes med en selskabskapital, der er i hvert fald er mere end dobbelt så stor som stiftelsesomkostningerne (hvis selskabet selv skal afholde de omkostninger).

Der er typisk omkostninger forbundet med at stifte selskabet, dels til rådgivere (advokat/revisor) og til registrering i Erhvervsstyrelsen (670 kr.). Det vil være naturligt, om selskabet er i stand til ”selv” at afholde disse udgifter af selskabskapitalen.

Derudover skal der være tilstrækkelig likviditet til at opfylde IVS’ets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Der bør derfor lægges et budget, så stifteren/stifterne kender de omkostninger, selskabskapitalen forventes anvendt til, og kan tage højde herfor, når selskabskapitalen fastsættes.

Omregistrering til ApS

Når reserven sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr. i selskabets senest godkendte årsrapport, kan IVS’et omregistreres til et almindeligt ApS efter beslutning af generalforsamlingen. Der skal udarbejdes en ændring af selskabets vedtægter.

Udbyttebegrænsning

Et IVS må først udbetale udbytte, når selskabskapitalen og den opsparede reserve udgør mere end 50.000 kr. Opsparingsreserven kan ikke formindskes.

Regnskaber

Iværksætterselskaber er regnskabspligtige, og deres regnskaber skal lægges offentligt frem, akkurat som det gælder for anparts- og aktieselskaber.

 


<< Tilbage til oversigten