Ophævelse af lejemål efter skud

Lejemål ophævet, fordi lejers søn havde affyret et skud på en parkeringsplads ved siden af bebyggelsen.

Østre Landsret har afgjort, at ophævelsen var lovlig.

Lejeren havde beboet lejemålet siden 1989, da hans 22-årige søn, der boede i lejemålet, i 2013 blev idømt fængsel i 1 år og 9 måneder for at have affyret et pistolskud ud over et område, hvor der befandt sig en eller flere personer. Området lå tæt ved boligblokken med lejemålet, og da udlejeren hørte om sagen, ophævede ham lejemålet i henhold til almenlejelovens § 90, stk. 1.

Lejeren protesterede, blandt andet under henvisning til, at skuddet ikke var affyret på udlejers ejendom, men på en parkeringsplads, der var adskilt fra udlejeres ejendom af en kommunal sti.

Østre Landsret udtalte, at bestemmelsen i almenlejelovens §90, stk. 1, nr. 12, hvorefter udlejer kan hæve lejeaftalen, »når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet«, angik lejers forpligtelser i forhold til den ejendom, hvor lejeren boede i henhold til lejeaftalen. Landsretten lagde til grund, at der til udlejerens ejendom hørte bl.a. både stier, grønne områder og parkeringspladser. Da stien endvidere havde nær og umiddelbar sammenhæng med ejendommen, hvor stien indgik som en naturlig adgangsvej for beboere eller andre, der lovligt færdedes på udlejers ejendom, var ophævelsen af lejemålet berettiget.


<< Tilbage til oversigten