- Forløbet af en inkassosag

Det er vigtigt, at de rigtige og nødvendige oplysninger gives til advokaten samtidig med, at fordringen sendes til inkasso. Advokaten bør modtage: 

  • Dokumentation for kravet - kopier af fakturaer, gældsbreve, skylderklæringer eller lignende.
  • Kopi af kontoudtog.
  • Kopi af rykkerbreve.
  • Kopi af evt. afgivne tilbud, ordrebekræftelser eller udleverede salgs- og leveringsbetingelser.
  • Oplysninger om eventuelle indsigelser fra kunden og kopi af korrespondance vedrørende disse indsigelser. 

Inkassosager er ikke ens. 

Inkassosagerne behandles af engagerede medarbejdere, der vurderer den nødvendige og relevante indsats i hver enkelt sag. Vi har - gennem mange års erfaring - indarbejdet et effektivt inkassoforløb, som giver et tilfredsstillende resultat, og som er baseret på, at debitor skal betale dine inddrivelsesomkostninger. 

 

 


<< Tilbage til oversigten