Jobs

Selandia Advokater er en moderne og fremadrettet virksomhed, der i dag beskæftiger 22 medarbejdere.

Vi er en attraktiv arbejdsplads og kan tilbyde gode arbejdsforhold i et uformelt arbejdsmiljø.

Vi er altid interesseret i at modtage ansøgninger fra kvalificerede ansøgere, hvorfor uopfordrede ansøgninger modtages med tak.

Ansøgning med relevant dokumentation og CV kan stiles til advokat Peter Ruhr på mail pru@selandiaadvokater.dk