Jens KlokhøjAdvokat (H)
jkl@selandiaadvokater.dk
Telefon: 5948 0000

Advokat med møderet for Højesteret.
Beneficeret advokat (straffesager og civile sager).
Født 1954.

Specialisering:

  • Strafferet
  • Bistandsadvokat
  • Fast ejendom
  • Leje- og andelsboligforhold
  • Civile retssager
  • Foreningsret

Faglig profil:

Jeg er beneficeret advokat ved Retten i Holbæk og Østre Landsret, medlem af Udlændingenævnet, har tidligere været medlem af advokatrådet og udvalg herunder, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune, medlem af Djøfs bestyrelse som formand for advokatfuldmægtigforeningen m.m.


Medlem af:

Advokatsamfundet
Landsforeningen af Forsvarsadvokat
Dansk Selskab for Boligret
Danske Miljøadvokater