Heidi SørensenJuridisk sagsbehandler
hso@selandiaadvokater.dk
Telefon: 5948 0016

Juridisk sagsbehandler

Heidi Sørensen er sagsbehandler på personskadeerstatningsområdet. Hun er samtidig sekretær for advokat Majken M. Albrechtsen.