Christian Flindt-LyngsøeAdvokatfuldmægtig
cly@selandiaadvokater.dk
Telefon: 5948 0000

Advokatfuldmægtig

Specialisering:
Jeg beskæftiger mig primært med konkursret og personskadeerstatning.


Faglig profil:
Jeg dimitterede som jurist fra Aarhus Universitet i 2020 med speciale i personskadeerstatning. Sideløbende med mit studie arbejdede jeg hos Civilstyrelsen i to år, hvor jeg beskæftigede mig med ansøgninger om fri proces inden for det familieretlige område, herunder forældremyndigheds- og bopælssager.

Jeg møder klienten i øjenhøjde og med forståelse for den situation, som klienten befinder sig i.